Föreningen Forshaga Folkets Park ek. för.

Värmlands län

Information

773200-0901 är organisationsnummer för verksamheten Föreningen Forshaga Folkets Park ek. för.. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Föreningen Forshaga Folkets Park ek. för. är Ekonomisk förening. Det finns idag flera olika Ekonomisk förening i Forshaga som är den kommunen som Föreningen Forshaga Folkets Park ek. för. finns i.

Föreningen Forshaga Folkets Park ek. för. har varit registrerat sedan 1954-03-16 och det finns flera verksamheter i Värmlands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är registrerade för F-skatt vilket de har varit sedan 1994-01-01 vill man istället veta hur det står till med momsen för Föreningen Forshaga Folkets Park ek. för. så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Föreningen Forshaga Folkets Park ek. för. är och det finns flera verksamheter i Forshaga som också är .

Firmatecknare för Föreningen Forshaga Folkets Park ek. för. är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Bergström, Jan Olov -Kihlgren, Monika Birgitta

Vill ni komma i kontakt med Föreningen Forshaga Folkets Park ek. för. så kan ni göra det på telefon genom 054-871611 eller genom brev på följande adress:
Forsg. 67, 667 34, Forshaga

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas och de till dem anslutna medlemmarnas ekonomiska intressen genom att för med- lemmarna och de till dem anslutna medlemmarna driva park, teater samt annan därmed sammanhängande rörelse samt att till medlemmarna och till dem anslutna medlemmar och i orten verksamma sammanslutningar uthyra lokaler för möten, teater samt lek- och festplatser.

Det finns olika personer som har en koppling med Föreningen Forshaga Folkets Park ek. för. och det är Asplund, Per Uno som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergström, Jan Olov som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Kihlgren, Monika Birgitta som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Berit Alice Margareta som är född 1947 och har titeln Suppleant, Karlsson, Lars Ove som är född 1946 och har titeln Suppleant, Olsson, Sven Vilhelm som är född 1936 och har titeln Suppleant